Regresní terapie

Regresní terapie

je terapie zaměřená na nalezení primární příčiny v duši člověka. Příčiny? Odpovězte si otázky proč se vám věci v životě opakují? Proč se točíte v kruhu? Proč máte zdravotní problémy?

 Protože prožíváte sekundární příčiny, které stále musíte opakovat než naleznete pochopení. Co vlastně musíte pochopit, když si ty chyby nepamatujete?

 Vše pramení v karmě. Pokud máte povolení od vyšší moci jste připravená se podívat pravdě do očí. Pokud pravdu zjistíte a zpracujete, dojde k uvolnění emoce a duše se zklidní. 


800,00 Kč