Obrana proti psychickému útoku

Běžně se člověk ve spánku, utrpí-li okultní útok na astrální pláni, stáhne zpět do svého těla jako divoký králík do své nory a probudí se s pocitem, že ho "tlačila můra". Avšak je-li spánek způsoben nějakým uspávacím prostředkem, pak se již tak snadno neprobudí. Je v astrálu jakoby uvězněn.

Ovšem i toto může být příznakem okultního útoku. Pomoc člověku, který již trpí astrálním útokem, může být poskytnuta také na fyzické úrovni. Hodnotné je sluneční světlo, které posiluje auru a činí ji odolnější. Pokud nemáme sluníčko použijeme ochranný olej. Mnoho psychických center se nachází v hlavě. Namažte se olejem a uvolnění přijde okamžitě. Při psychickém útoku, zde cítíme tlak a napětí. Tohle napětí odejde okamžitě.

Jiným druhem astrálních bytostí jsou tzv. larvy, které astrální matrice intenzivní citovou myšlenkou vyvolá vědomě, či nevědomě v život. Nejsou to přímé bytosti, nýbrž pouhé tvary, které udržují při životě vášně animálního světa a jež se zdržují na nejnižším stupni astrální úrovně. Pud sebezáchovy je vhání do blízkosti lidí s takovými vášněmi, které těmto tvarům vyhovují. Přímo nebo nepřímo usilují o to, aby probudily a roznítily v člověku dřímající pudy. Podaří-li se jim strhnout člověka k takové vášni, která jim vyhovuje, živí, udržují a posilují se zářením, které vyvolá v člověku vášeň. Člověk zatížený mnoha vášněmi je v nejnižší sféře své astrální úrovně přímo obklopen četou takových larev. Člověk bývá unavený bez energie a v depresi.

 

Astrální larvy

Vědci tvrdí, že byli schopni zachytit fáze průniku astrální negativní entity do aury objektu. Z výsledků výzkumu vyplývá, že v první fázi průniku astrální entita synchronizuje své vnitřní rytmy s rytmy "oběti" a tím získá přístup k auře "oběti". Po proniknutí do aury - biopole "oběti" se mění vnitřní rytmy "oběti" pod vlivem astrální entity.


V ničem a v nikom se tak věrně nezrcadlí Bůh, jako právě v člověku, jenž byl stvořen podle obrazu univerza. Vše, co můžeme nalézt v univerzu velkém, odráží se přesně v malém; v člověku, který byl proto nazván mikrokosmem, na rozdíl od univerza tj. makrokosmu. 

Přesně vzato se v člověku odehrává celá příroda a úkolem této kapitoly je naučit se vše pozorovat, vědět a ovládat.

 Známé přísloví praví: "Ve zdravém těle zdravý duch". Při studiu člověka pozná každý hlubokou pravdu, která se za těmito slovy skrývá. Z duchovního hlediska máme pod pojmem zdraví rozumět udržování dokonalé harmonie všech v těle účinkujících sil, se zřetelem k základním vlastnostem živlů. Disharmonie živlů nemusí nabýt právě takových rozměrů, aby vyvolala viditelný účinek, který nazýváme nemocí. Vyvrcholila-li ale disharmonie již natolik, že nastalo onemocnění, narušuje to už podstatně pravidelnou funkci živlů v těle. 

Aura a její barvy
Aura a její barvy