Léčivá síla bylinek

Chápání zdraví, nemoci a léčení vychází z dokonalé jednoty veškerého života. Každý z nás se nachází na jedinečné cestě, kde náš stav je ukázkou toho v kterém bodě naší cesty se nacházíme.

Určité divoce rostoucí, květiny, bylinky, keře a stromy vyššího řádu mají sílu zvýšit svým vyšším chvěním a otevřít naše kanály pro poselství spirituálního Já. Určité divoce rostoucí, květiny, bylinky, keře a stromy vyššího řádu mají sílu zvýšit svým vyšším chvění a otevřít naše kanály pro poselství spirituálního Já.

Zaplavit osobnost všemi cnostmi, které potřebuje, a vyplavit tím charakterizovat nedostatky, které jsou příčinou našich bolestí. Jako krásná hudba nebo jako cokoliv jiného velkorysého jsou i tyto byliny schopné povznést celou osobnost a zavést nás blíž k duši.Rosmarýna hojnosti